လြယ္​ကူထိ​ေရာက္​တဲ့ အကြက္​မ်ား

1. Easy Rider

2. Spooning

3. Crouching Tiger

4. Table Top

5. Sidewinder

6. Lock And Load

7. Belly Flop

Comments

Popular posts from this blog